Hj. Nurotun Mumtahanah, S.Ag., M.Pd.I

Nama :   Hj, Nurotun Mumtahanah, S.Ag., M.Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir  : Lamongan, 05 Januari 1976
Alamat :   Ponpes Al Mu’awanah Gg. Bringin Indah Jl Sunan Giri, Lamongan
Pendidikan  : S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya
S-2 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya