EDARAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL TA. 2018/2019

Nomor      : 171/A/STAISA/XI/2018                                              Tuban, 19 November 2018 Lampiran  : Hal           : Pemberitahuan   Kepada : Yth. Seluruh Mahasiswa  STAI Al Hikmah Tuban   Di – TEMPAT   Assalamu’alikum Wr. Wb. Salam silaturrohim kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Sehubungan dengan akan diadakannya Ujian […]